छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी सूचना

छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी सूचना यस बागीश्वरी माविमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीहरुका लागि शैक्षिक वर्ष २०७७/७८ को छात्रवृत्ति तपसिलबमोजिम प्रदान गरिएको सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना…

Continue Reading छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी सूचना

कक्षा ११ वार्षिक परीक्षा २०७८ सम्बन्धी सूचना

यस परीक्षा समितिको बैठक निर्णयअनुसार शैक्षिक सत्र २०७७÷७८ को कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको वार्षिक परीक्षा मिति २०७८ असार १३ गतेदेखि २० गतेसम्म अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको…

Continue Reading कक्षा ११ वार्षिक परीक्षा २०७८ सम्बन्धी सूचना

कक्षा १२ को अनलाइन कक्षा बन्द तथा अनलाइन प्रि–बोर्ड परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

यस विद्यालयमा हाल सञ्चालित कक्षा १२ को विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षाशास्त्र संकायको अनलाइन कक्षा मिति २०७८ जेठ २५ गतेदेखि बन्द हुने र मिति २०७८ जेठ २६ गतेदेखि पूर्व प्रकाशित…

Continue Reading कक्षा १२ को अनलाइन कक्षा बन्द तथा अनलाइन प्रि–बोर्ड परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

कक्षा १२ को प्रि–बोर्ड परीक्षा २०७८ सम्बन्धी सूचना

यस परीक्षा समितिको बैठक निर्णय अनुसार कक्षा १२ विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षाशास्त्र संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन हुने प्रि–बोर्ड परीक्षा २०७८ मिति २०७८ जेठ २६ गतेदेखि ३१ गतेसम्म्…

Continue Reading कक्षा १२ को प्रि–बोर्ड परीक्षा २०७८ सम्बन्धी सूचना

कक्षा ११ को अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा सूचना

यस विद्यालयमा हाल सञ्चालित कक्षा ११ को विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षाशास्त्र संकायको अनलाइन नियमित कक्षा मिति २०७८ जेठ २५ गते मंगलबारसम्म सञ्चालन हुने भएकोले अध्यापनरत विषय शिक्षकहरुले आ–आफ्नो पाठ्यभार…

Continue Reading कक्षा ११ को अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा सूचना