कक्षा १२ को अनलाइन कक्षा बन्द तथा अनलाइन प्रि–बोर्ड परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

यस विद्यालयमा हाल सञ्चालित कक्षा १२ को विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षाशास्त्र संकायको अनलाइन कक्षा मिति २०७८ जेठ २५ गतेदेखि बन्द हुने र मिति २०७८ जेठ २६ गतेदेखि पूर्व प्रकाशित अनलाइन परीक्षा तालिकाअनुसार Microsoft Teams बाट प्रिबोर्ड परीक्षा सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरु अनिवार्य उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

कृष्ण प्रसाद धन्छा
प्रधानाध्यापक

Leave a Reply