छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी सूचना

छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी सूचना यस बागीश्वरी माविमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीहरुका लागि शैक्षिक वर्ष २०७७/७८ को छात्रवृत्ति तपसिलबमोजिम प्रदान गरिएको सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना…

Continue Reading छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी सूचना

कक्षा १२ मानविकी संकायको प्रि–बोर्ड परीक्षाको नतिजा

Viagra canada québec Il existe des preuves positives que l'udénafil est un produit https://www.viagrasansordonnancefr.com/vente-viagra-espagne-kamagra/ efficace et médicaments pour gérer certains types de cancer de la thyroïde. Pour plus de détails…

Continue Reading कक्षा १२ मानविकी संकायको प्रि–बोर्ड परीक्षाको नतिजा

कक्षा ९ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना

यस वागीश्वरी माध्यमिक विद्यालयको शैक्षिक वर्ष २०७७ को वार्षिक परीक्षामा कक्षा ९ बाट कक्षा १० मा निम्न परीक्षार्थीहरु उतीर्ण भएको सूचित गरिन्छ ।

Continue Reading कक्षा ९ को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना