भौतिक उपस्थितिमा प्रयोगात्मक कक्षाहरु हुनेबारे सूचना

यस बागीश्वरी माविको कक्षा १२ विज्ञान संकायको प्रयोगात्मक कक्षा मिति २०७७ पौष ७ गतेदेखि र कक्षा ११ को मिति २०७७ पौष १२ गतेदेखि विद्यार्थीहरुको भौतिक उपस्थितिमा प्रयोगात्मक कक्षाहरु निम्न तालिका अनुसार हुने भएकोले उपस्थितिको लागि सूचित गरिन्छ ।

Leave a Reply