कक्षा १२ को अनलाइन कक्षा बन्द तथा अनलाइन प्रि–बोर्ड परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

यस विद्यालयमा हाल सञ्चालित कक्षा १२ को विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षाशास्त्र संकायको अनलाइन कक्षा मिति २०७८ जेठ २५ गतेदेखि बन्द हुने र मिति २०७८ जेठ २६ गतेदेखि पूर्व प्रकाशित…

Continue Reading कक्षा १२ को अनलाइन कक्षा बन्द तथा अनलाइन प्रि–बोर्ड परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

कक्षा १२ को प्रि–बोर्ड परीक्षा २०७८ सम्बन्धी सूचना

यस परीक्षा समितिको बैठक निर्णय अनुसार कक्षा १२ विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षाशास्त्र संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन हुने प्रि–बोर्ड परीक्षा २०७८ मिति २०७८ जेठ २६ गतेदेखि ३१ गतेसम्म्…

Continue Reading कक्षा १२ को प्रि–बोर्ड परीक्षा २०७८ सम्बन्धी सूचना